logo Ctec - Solutii dedicate spitalelor si institutiilor medicale

bullet Scurta descriere a sistemului de apelare asistenta medicala QUANTEC (marca C-Tec)

Vă prezentăm mai jos o scurtă trecere în revistă a modului de funcţionare al componentelor Quantec.

• Apeluri standard:

Nursse Call - Quantec - apeluri standard Pentru a declanşa un apel Standard, utilizatorul apasă butonul de apelare sau pe cel cu acţionare de la distanţă (conectat prin cablu), trage mânerul cu coardă de tavan sau activează butonul de apelare aflat pe un dispozitiv tip breloc. Se va declanşa lumina de confirmare apel, care va începe sa emită discret o lumină pulsatorie roşie.

În exteriorul camerei, sirenele montate deasupra uşii vor emite un sunet discret, lămpile (în cazul în care au fost montate) vor semnaliza printr-o lumină pulsatorie roşie, iar dispozitivele de afişaj vor indica locaţia exactă a apelului.

În cazul apelării prin semnal IR, folosind un emiţător de tip breloc purtat la mână sau gât, numele sau ID-ul apelantului pot fi de asemenea programate sa apară pe afişaj.

dotted line

• Apeluri din grupul sanitar (ensuite)

Nurse Call - apeluri din grupul sanitarCordoanele de tragere cu montare pe tavan, montabile în băi sau grupuri sanitare, pot fi programate (opţional) pentru a genera un apel specific “Ensuite”.

Întrucât apelurile primite din astfel de locaţii sunt considerate de prioritate mai mare decât apelurile standard, ele vor genera un semnal sonor mai alert, lumini pulsatorii mai intense şi un mesaj specific pe dispozitivele de afişare (display), împreună cu locaţia exactă a apelului.

dotted line

• Acceptare apel

Nurse Call - acceptare apelÎn cazul în care un apel „Standard” şi unul „Ensuite” sunt afişate pe mai multe display-uri simultan, se poate întâmpla ca preluarea apelului sa fie făcută de mai mulţi reprezentanţi ai personalului simultan. Pentru a preîntâmpina această situaţie, un angajat poate accepta apelul apăsând butonul “A” de pe display. Această acţiune va elimina apelul de pe toate celelalte dispozitive de afişare. Ca măsură de siguranţă, apelul va reveni pe display-uri în cazul în care nu a fost soluţionat într-o perioadă de timp determinată.

dotted line

• Prezenta personal

Atunci când un reprezentant al personalului ajunge în camera din care s-a efectuat apelul, acesta va apăsa butonul “RESET” de pe dispozitivul de apelare, dispozitivul trecând astfel în modul “Prezenţă”. Lumina de confirmare va începe să pulseze rosu.
În exteriorul camerei, lămpile montate deasupra usii vor emite o lumină verde care pulsează lent, iar dispozitivele de afişare vor indica locaţia camerei în care este acordată asistenţa la momentul curent.

dotted line

• Sirene cu sonor discret (de insotire apel)

nurse Call - sirenaÎn cazul în care sunt montate, sirenele cu sonor discret pot fi programate să emită un sunet discret la orice buton de apel aflat în modul “Prezenţă”, atunci când un apel apare în altă parte în sistem. Acest lucru contribuie la informarea discretă a personalului cu privire la apelurile aflate în aşteptare, indicând totodată faptul că personalul trebuie să consulte cât de curând un dispozitiv de afişare. Funcţia este deosebit de utilă pentru personalul din schimburile de noapte.

dotted line

• Resetare

Nurse Call - resetareAtunci când asistenta părăseste camera, va re-apăsa butonul “RESET” pentru a comuta dispozitivul de apelare din modul “Prezenţă” în modul normal de funcţionare (se pot utiliza butoane de urgenţă pe bază de cheie magnetică pentru resetare).

dotted line

• Apeluri de solicitare ajutor

Dacă este necesară asistenta (dar nu este o urgenţă), apelând butonul “CALL” în timp ce dispozitivul se afla în modul “Standard”, “Ensuite” sau “Prezenţă”, se va genera un apel de „Solicitare ajutor”.
Nurse Call - apeluri solicitare ajutor
Drept consecinţă, butonul de apelare va genera o lumină pulsatorie rosie, într-un ritm mai alert decât în cazul unui apel “Standard”.
În exteriorul camerei, sirenele montate deasupra uşii vor emite un sunet mai alert, lămpile (în cazul în care au fost montate) vor semnaliza printr-o lumină pulsatorie roşie, iar dispozitivele de afişaj vor genera un mesaj specific de solicitare ajutor, precum şi locaţia exactă a apelului.

dotted line

• Apeluri de urgenţă

Apăsând simultan butoanele “CALL” şi “RESET”, se va genera un apel de urgenţă indiferent de starea în care se află anterior butonul de apelare (excepţie: când butonul se află în modul “Atac”).
Nurse Call - apeluri urgenta
Drept consecinţă, butonul de apelare va emite o lumină pulsatorie roşu cu verde. În exteriorul camerei, sirenele montate deasupra uşii vor emite un sunet alert, lămpile (în cazul în care au fost montate) vor semnaliza luminos roşu cu verde, iar dispozitivele de afişaj vor genera un mesaj de urgenţă, precum şi locaţia exactă a apelului.

dotted line

• Monitorizare echipamente şi mişcare

Nurse Call - monitorizare echipamente si miscare
Pentru pacienţii din sectoarele de boli mintale, în locaţiile în care securitatea este o problemă ori în spaţiile în care echipamentele trebuie atent supravegheate, apelurile pot fi generate automat prin intermediul detectoarelor de mişcare portabile (montabile sub piciorul patului), a pad-urilor sensibile la presiune, a senzorilor de mişcare în infraroşu de tip PIR, a contacţilor magnetici de uşă sau a oricărui dispozitiv cu un releu normal închis sau normal deschis.

Astfel de echipamente sunt interfaţate la Quantec prin intermediul unui dispozitiv de monitorizare, unei mufe de pe butonul de apel pentru conectare la distanţă sau unui dispozitiv universal de programare – toate acestea putând fi configurate pentru a genera un anumit nivel de apelare în caz de activare.

dotted line

• Apeluri tip „Atac” în cazul agresării personalului

Quantec dispune de un nivel de apelare opţional în vederea prevenirii abuzului fizic sau verbal la adresa personalului angajat, de către pacienţi / vizitatori agresivi etc.

Apelurile tip “Atac” pot fi generate în mai multe feluri:
• prin activarea unui emiţător “atac personal” în infraroşu/radio, de tip breloc, purtat de personal în mod uzual la uniformă
• prin activarea butoanelor de panică (cablate), programate pentru a declanşa un apel tip “Atac”
Apelurile tip “Atac” funcţionează în felul următor:
Personalul avizat poartă ataşat la uniformă un emiţator tip breloc. Cand are loc un atac, persoana în cauză activează emiţătorul, iar acesta va genera semnale infraroşu. Aceste semnale vor fi recepţionate de către un buton de apelare în infraroşu sau de către un receptor de tavan, care vor informa instantaneu sistemul Quantec.

Nurse Call - atac

Se va genera o alarmă de urgenţă la nivelul întregii clădiri (conform cu programarea sistemului). Lămpile montate deasupra uşii vor semnaliza printr-o lumină pulsatorie roşu cu verde, iar afişajele relevante vor indica locaţia exactă a apelului (numele sau ID-ul apelantului pot de asemenea fi programate să apară pe afişaj).

Dacă incidentul se mută într-o cameră nouă, Quantec va analiza identificatorul de utilizator al emiţătorului (ID) şi va afişa noile coordonate, pentru a se asigura că ajutorul survine acolo unde este necesar.

Dacă protecţia personalului este necesară în spaţii exterioare precum parcări, unde transmisia în infraroşu nu este practică, emiţătoarele Quantec pot fi astfel configurate încât să genereze un apel tip “alertă atac” RADIO. Aceste apeluri RADIO sunt preluate de receptoare radio care informează sistemul Quantec asupra atacului în acelaşi fel în care o fac şi apelurile infraroşu. Din motive de securitate, apelurile de “Atac” pot fi resetate doar prin introducerea unui cod special la nivelul unui display cu taste de control.

dotted line

• Apeluri asistentă

Nivelul “Asistentă” permite personalului specializat să efectueze activităţile specifice: îngrijire pacienţi, asistenţă pe timpul turelor de noapte etc. şi să realizeze jurnalizarea acestora utilizând un emiţător tip breloc, în infraroşu. La activare, butonul infraroşu de apelare sau receptorul de tavan ce ia în primire apelul generează flash-uri luminoase de confirmare.

Apelurile “Asistentă” nu se afişează pe display-uri, dar ele sunt jurnalizate (împreună cu ID-ul apelantului), fapt ce permite managementului:
• monitorizarea performanţelor şi eficienţei personalului angajat
• reasigurarea rudelor / pacienţilor de faptul că angajaţii sunt verificaţi periodic.

dotted line

• Flexibilitate în devierea apelurilor

Nurse Call - apeluri asistenta
Acţiunea implicită a sistemului Quantec este aceea de a afişa toate apelurile pe toate dispozitivele de afişare.
Acest lucru nu este însă optim în toate situaţiile, în special pentru clădirile mari – de exemplu, o asistentă medicală este responsabilă doar pentru anumite zone/etaje bine-determinate ale clădirii.

Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor specifice unei locaţii particulare, sistemul Quantec poate fi personalizat astfel încât sa direcţioneze anumite apeluri doar către anumite grupuri de dispozitive de afişare, permiţând astfel crearea de subsisteme de apelare.

  dotted line

• Modul zi/noapte

Modul “pe timp de noapte” poate fi selectat manual de către utilizator sau, dacă se doreşte, administratorul poate configura sistemul astfel încat acesta să intre sau să iasă automat din acest mod la anumite ore. Pe timp de noapte, apelurile sunt afişate pe toate dispozitivele de afişare, dar numai afişajele selectate vor avea şi sonor. Astfel se poate optimiza alocarea personalului pe timp de noapte, iar nivelul sonor poate fi menţinut la un nivel redus (vezi şi: “sirenele cu sonor discret, de insoţire apel”).

dotted line

• Redirecţionare automată

Pentru a se asigura faptul că toate apelurile sunt preluate într-un interval determinat de timp, Quantec poate fi setat să redirecţioneze în mod automat către alte zone apelurile la care nu s-a răspuns într-un interval de 1 până la 8 minute.

dotted line

• Redirecţionare manuală

Dacă un membru al personalului este ocupat sau trebuie să părăsească zona respectivă, acesta poate redirecţiona manual apelul, utilizând tastele de control de pe un display, pentru a asigura preluarea acestuia de către un alt membru al personalului.

dotted line

• Apelare PAGER

Se pot asocia sistemului Quantec două tipuri de apelare radio a pagerelor:
Opţiunea Quantec – pager doar pentru ton (tone only)
Opţiunea Quantec ”doar ton” este o facilitate de bază, concepută doar pentru a indica faptul că un apel a fost generat. Nu este dată însă nicio prioritate acestuia. De exemplu, dacă un apel «Standard» este iniţiat înaintea unui apel de «Urgenţă», pagerul nu va semnala apelul de urgenţă până când cel standard nu va fi soluţionat, iar personalul va trebui să consulte un afişaj Quanec pentru a determina locaţia exactă a apelui.

Opţiunea Quantec – pager alfa-numeric
Această opţiune oferă funcţii mai avansate şi permite emiterea radio către pagere alfanumerice a informaţiilor privind apelul. De exemplu, mesajele pot fi trimise către diferite pagere, funcţie de: nivelul apelului, zona apelului sau perioada din zi în care acesta a fost efectuat (noapte/zi). O facilitate opţională re-pager poate fi de asemenea selectată pentru a asigura faptul că apelurile nu rămân nesoluţionate pe perioade extinse de timp.

dotted line

• Telefoane DECT

Ca alternativă la pagerele alfanumerice (descrise mai sus), mesajele de apelare Quantec pot fi direcţionate către o serie de sisteme terţe de telefoane DECT (Digital European Cordless Telecommunications). Opţiunile de ieşire sunt exact aceleaşi cu cele descrise în cazul pagerelor alfanumerice. Pentru compatibilitaţi, contactaţi departamentul nostru tehnic.

dotted line

• Jurnalizare

Jurnalizatorul încorporat Quantec poate înregistra data, ora, tipul şi locatia fiecărui apel şi reset. Acestea pot fi trimise către un kit Quantec de tipărire (QT600P). Vor fi de asemenea înregistrate (dacă sunt relevante) apelurile de asistenţă şi orice emiţătoare de tip breloc care semnalizează ”baterie descărcată”.

dotted line

• Software de analiză a datelor Surveyor

Software-ul de analiză a datelor “Surveyor” poate rula pe un PC, permiţând managerilor să listeze rapoarte personalizate privind: cele mai lungi apeluri de urgenţă, cele mai incărcate schimburi de tură, cele mai vizitate saloane etc. Surveyor este astfel o inestimabilă sursă de referinţă pentru evaluarea performanţelor personalului angajat, pentru analiza nevoilor pacienţilor şi determinarea dozării optime a schimburilor de tură, funcţie de nivelul de solicitare al unei ture de noapte/zi, dintr-o anumită zonă etc.
Facilităţile Surveyor permit organizaţiei să facă economii importante de timp şi bani.

dotted line

• Butoane de apelare, emiţătoare în infraroşu sau tip breloc, programabile

Dacă se doreşte, butoanele de apelare adresabile Quantec, emiţătoarele în infraroşu şi emiţătoarele tip breloc pentru gât / încheietura mâinii – pot fi opţional programate utilizând Configuratorul QT423 şi software-ul pentru PC asociat.

Spre exemplu:
• un buton de apelare, mufa pentru conectare la distanţă şi două intrări secundare pot fi programate individual pentru a genera apeluri de tip: Standard, Ensuite, Solicitare ajutor, Urgentă sau Atac, iar butonul aferent de RESETARE poate fi programat să inhibe apelul de tip «Prezenţă».

• butonul unui emiţător de apelare în caz de agresare personal (apăsare/tragere) poate fi programat individual pentru a genera apeluri de tip: Standard, Prezenţă, Asistenţă, Solicitare ajutor, Urgenţă, Atac sau Apel de RESETARE.

• un emiţător tip breloc – purtabil de către pacient la gât/încheietura mâinii poate fi programat pentru a genera apeluri de tip: Standard, Prezenţă, Solicitare ajutor sau Apel de RESETARE.
• un emiţator tip breloc pentru personalul angajat poate fi programat individual pentru a genera apeluri de tip: Standard, Asistenţă, Prezenţă, Solicitare ajutor sau Apel de RESETARE.

Tuturor emiţătoarelor li se poate atribui un ID utilizator de 16 caractere, ce poate fi selectat să apară pe dispozitivele de afişare ale sistemului Quantec sau în software-ul Surveyor de analiză a datelor, atunci când este generat un apel.

Noutati:
Pentru a ne contacta via e-mail, click pe link-ul de mai jos:
Clientii nostri:
Logo Paradox     Logo CDVI     Logo Inner Range     Logo Ctec     Logo hochiki      Logo itx     Logo samsung